Wisseling van de wacht

Gisteravond hebben we afscheid genomen van Carel Kuip als bestuurslid. Carel was aftredend en na een periode van 12 jaar als algemeen bestuurslid niet herkiesbaar.

We willen Carel hartelijk bedanken voor de afgelopen jaren dat wij de eer hadden om met hem in het bestuur te mogen zitten. We wensen hem heel veel succes en we hopen hem nog vaak te zien op evenementen van de Businessclub. Ook de aanwezige leden dachten er zo over: Carel ontvangt een groot applaus van de vergadering.

Bij het vertrekken van een bestuurslid hoort natuurlijk ook een opvolger.Deze hebben we gevonden in de persoon van Mike de Groot. Hij is al jaren een trouw lid, en bij veel evenementen aanwezig is. We denken dat Mike een verrijking voor ons bestuur kan zijn en een waardig vervanger van de voorganger.