Uitnodiging webinar omgevingswet

Misschien heeft u weleens gehoord over de Omgevingswet. Deze wet treedt volgend jaar in werking. We zijn ons er al langere tijd op aan het voorbereiden. De Omgevingswet brengt namelijk veranderingen met zich mee voor zowel gemeenten, als voor inwoners en ondernemers. Denk daarbij aan vergunningverlening. Zo komt er een nieuw Omgevings loket en gaat participatie een grote rol spelen. Er wordt gewerkt aan een omgevingsvisie en de bestemmingsplannen worden omgezet naar een omgevingsplan.
Om u te informeren en uw vragen te beantwoorden organiseren wij de webinar ‘wat de Omgevingswet betekent voor ondernemers’. Deze zal plaatsvinden op
16 november 2021 van 19:30 tot 20:30 uur

Zowel tijdens als na de webinar is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Aanmelden kan tot en met 8 november door te mailen naar cynthia.vos@sed-wf.nl

U krijgt dan een link naar MS Teams toegestuurd.