Save the date: 13 april BCV thema-avond met Jaap Bond

Op 13 april organiseert de Business Club Venhuizen een thema-avond met als spreker Jaap Bond. Jaap komt meer vertellen over de stand van de economie in Noord-Holland en met name West-Friesland. De locatie voor deze thema-avond maken wij z.s.m. Bekend.

Volendammer Jaap Bond (CDA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economische Zaken, Landbouw en Visserij, Flora- en Faunawet, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, en Sponsoring. Voor hij in 2007 gedeputeerde werd in Noord-Holland, werkte Jaap Bond 28 jaar bij de politie. Zijn laatste functie daar was die van plaatsvervangend pelotonscommandant van het ME peloton Zaanstreek-Waterland.

Hij startte zijn politieke loopbaan in 1996 als steunlid van de CDA-fractie in de gemeente Edam-Volendam. In 1999 werd hij lid van Provinciale Staten, waar hij van 2003 tot 2007 fractievoorzitter was. In mei 2015 is Jaap Bond voor de derde opeenvolgende periode benoemd tot gedeputeerde.

Portefeuille

  • Economische zaken
  • Water als economische drager
  • Landbouw en visserij
  • Greenports
  • Flora en fauna
  • Toerisme en recreatie, inclusief Sportservice Noord-Holland
  • De Kop Werkt!
  • Internationale Marketing en Acquisitie (IMA)
  • Sponsoring
  • Subsidies algemeen, inclusief afbouw jeugd-, zorg- en welzijntaken