Marco Bakker Verzuimadvies

In februari 2011 ben ik gestart met mijn eigen adviesbedrijf over ziekteverzuim. De afgelopen jaren heb ik bij verschillende werkgevers veel ervaring opgedaan ten aanzien van het ziekteverzuimproces in het kader van de Wet Poortwachter. Mijn doel is om mijn opgedane kennis en ervaring met betrekking tot verzuimproblematiek toe te passen in het adviseren van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Deze bedrijven missen vaak de deskundigheid op dit gebied en kunnen hierdoor financieel in de problemen raken. Door kleine investeringen en de juiste acties op het juiste moment uit te voeren kan een optimaal eindresultaat bereikt worden voor zowel werknemer als werkgever

Naast bedrijven kunnen particulieren ook een beroep doen op mijn deskundigheid en ervaring.

Door de invoering van De Wet Verbetering Poortwachter en de overgang naar de WIA, als opvolger van de WAO, is er de afgelopen jaren veel veranderd. De belangrijkste verandering is dat de verplichtingen voor werkgever en werknemer mbt het ziekteverzuim zijn toegenomen, dit maakt het voor de werkgever en werknemer een complex verhaal. Gedurende de eerste 2 jaar van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer dienen een flink aantal stappen door werkgever en werknemer gezet te worden om (mocht het zover komen) een WIA-aanvraag bij het UWV in te kunnen dienen.

De gevolgen voor het niet naleven van de verplichtingen rond de Wet Poortwachter kunnen groot zijn. Deze gevolgen zijn vaak financieel van aard en kunnen voor de werkgever en werknemer verstrekkende gevolgen hebben.

Voor werkgever en werknemer is het vaak niet duidelijk wat er van hun verwacht wordt en wanneer een bepaalde actie moet zijn afgerond als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is daarom handig om een verzuimregisseur in de arm te nemen die werkgever en werknemer door het proces heen begeleidt, zodat er voor u als werkgever en uw werknemer een bevredigend resultaat bereikt wordt.

Marco Bakker Verzuimadvies

Doespolder 1,
1689 CX Zwaag

t: 06-48176572
w: www.deverzuimregisseur.eu
e: deverzuimregisseur@gmail.com

 

Arnold Dudink Timmerbedrijf

Doespolder 1,
1689 CX Zwaag

t: 06-48176572
w: www.deverzuimregisseur.eu
e: deverzuimregisseur@gmail.com