duurzaam zuiderkogge

Laatste kans om deel te nemen aan het project Duurzaam Zuiderkogge!

Het project Duurzaam Zuiderkogge gaat van start. U heeft tot 15 juli a.s. nog de mogelijkheid om ook mee te doen!

Uit een energiescan van TNO is gebleken dat er bij de bedrijven op het bedrijventerrein Zuiderkogge en omgeving veel aantrekkelijke mogelijkheden zijn om energiemaatregelen te treffen. Dit betekent dat veel energiemaatregelen snel zijn terug te verdienen. Bijvoorbeeld: LED verlichting in 1,5 tot 3 jaar en zonnepanelen in 6 tot 7 jaar.

Voldoende bedrijven

De werkgroep Duurzaam Zuiderkogge is hiermee aan de slag gegaan en heeft inmiddels voldoende enthousiaste bedrijven bij elkaar gebracht om gezamenlijk een project te starten om energiemaatregelen te realiseren. Het project zal worden uitgevoerd door de Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF). De uitvoeringskosten zullen voor het grootste deel door de provincie en gemeente worden betaald. Van de deelnemende bedrijven wordt slechts een eigen bijdrage van €350,- gevraagd. Hiervoor krijgt een bedrijf een uitgebreide energiescan, onafhankelijk advies, het voordeel van collectieve inkoop, begeleiding tot en met het aanbrengen van de maatregelen. Dit scheelt veel tijd en geld. Deelname verplicht tot niets. Ieder moment kan een bedrijf bepalen of zij doorgaan of van verdere deelname af ziet.

Momenteel wordt de subsidieaanvraag naar de provincie voorbereid. Uiterlijk 15 juli moet deze worden ingediend, omdat we 1 september a.s. gaan starten met de uitvoering van het project.

Doe mee met Duurzaam Zuiderkogge!

De werkgroep Duurzaam Zuiderkogge wil zoveel mogelijk bedrijven de kans geven om mee te doen aan het project. De subsidie is namelijk eenmalig, dus alleen nu kunt u profiteren van deze gunstige voorwaarden. Dus meld u aan voor uiterlijk 15 juli a.s.

U kunt dit doen via  duurzaamzuiderkogge@gmail.com

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Nico Meester, tel. 06-13445447