Jos Dalmulder en Rowena Zuijderhoudt-Hink in bestuur BCV

Tijdens de ledenvergadering van 25 april jongstleden stonden er twee items op de agenda die te maken hadden met de bestuurssamenstelling. Jos Dalmulder was herkiesbaar voor zijn derde termijn als penningmeester. Rowena Zuijderhoudt-Hink werd door het bestuurd voorgesteld om toe te treden als adviserend bestuurslid. Uiteraard stemde de vergadering unaniem in met deze voorstellen.

Even voorstellen: Rowena

Rowena is eigenaar en directeur van Highpack. Ze geeft samen met Patrick leiding aan het bedrijf. Zij werkt voornamelijk op kantoor, maar springt bij op de vloer wanneer nodig. Ze is in de dagelijkse gang van zaken verantwoordelijk voor personeelszaken, inkoop, boekhouding en het klantencontact. Bij de BCV zal ze

Bedankje op z’n plaats

Jos en Rowena bedankt voor jullie toezegging je (weer) voor vier jaar in te zetten voor onze mooie club. Veel plezier en succes!