Iron Man – Verkeersbeperkingen op zaterdag 25 en zondag 26 september

Op 25 en 26 september gaat de tweede editie van het sportevenement IRONMAN
Westfriesland door Drechterland. IRONMAN Westfriesland is een triatlon, waarbij de
deelnemers een afstand zwemmen, fietsen en hardlopen. Het zwemmen en hardlopen vindt
plaats in Hoorn. Het fietsparcours loopt door zeven West-Friese gemeenten.

 

 

Er is een brief bezorgd bij alle inwoners en ondernemers die langs of in de buurt van het parcours
wonen / zijn gevestigd.  Echter, niet alle bedrijven hebben een brievenbus, daarom ontvangt u deze informatie
ook via uw ondernemersvereniging. We hopen zoveel mogelijk ondernemers te informeren.

 

Wat betekent dit voor u?
Het sportevenement brengt voor inwoners, ondernemers en bezoekers een aantal verkeers-
en parkeerbeperkingen met zich mee. Bij deze brief treft u een plattegrond aan met daarop de
drie routes (parcours) van de deelnemers. Op zaterdag worden andere routes gereden, dan
op zondag. Op zondag wordt er alleen over de Zuiderdijk gereden en is dus alleen deze weg
afgesloten.

Het parcours is afgesloten op:
Zaterdag 25 september van 9.00 tot ongeveer 12.00 uur
Zondag 26 september van 10.30 tot ongeveer 15.00 uur

Op bovenstaande dagen en tijden is het parcours afgesloten voor al het gemotoriseerd
verkeer. U kunt uw auto tijdens de afsluiting langs het parcours laten staan als u niet weg
hoeft. Op de meeste plekken langs het parcours kunt u wandelen of met uw fiets aan de hand
lopen. Oversteken kan ook, maar let goed op: de deelnemers kunnen op sommige plekken tot
ruim 40 km/per uur fietsen.

Woont u aan het parcours en u wil weg met de auto, dan adviseren wij u uw auto uiterlijk een
uur voor de afsluiting buiten het parcours te parkeren. Woont u binnen het parcours en wilt u
weg, dan zijn er een aantal oversteekplaatsen:
1. Schellinkhout: Kruising Dorpsweg met de N506
2. Hem/ Wijdenes: Kruising Hemweg met de N506
3. Venhuizen: Kruising Markerwaardweg met de N506

Meer informatie over oversteekplaatsen, wegafsluitingen en tijden, plattegronden,
omleidingsroutes en de straten die deel uitmaken van de parcoursen vindt u op
www.bewoners.ironman.nl

Spoedeisende hulp blijft uiteraard voor alle inwoners gegarandeerd. Met de hulpdiensten zijn
afspraken gemaakt over het vrijhouden van nood- en calamiteitenroutes.

Informatie voor ondernemers
Zorg ervoor dat uw klanten, bezoekers, leveranciers en medewerkers tijdig op de hoogte zijn
van uw bereikbaarheid. De plattegrond waarop de parcoursen zijn aangegeven, vindt u op
www.bewoners.ironman.nl. Deze kunt u desgewenst digitaal verspreiden.

Aanmoedigen van deelnemers
Tijdens het evenement verwelkomt IRONMAN Westfriesland deelnemers vanuit de regio,
Nederland en zelfs daarbuiten. Wij roepen u van harte op om hen aan te moedigen met uw
buren of inwoners uit de wijk. U kunt de straat versieren en/of op die dag langs het parcours
staan/zitten om de deelnemers aan te moedigen. Houd hierbij voldoende afstand van elkaar.

Heeft u nog vragen?
De organisatie van IRONMAN Westfriesland is in handen van IRONMAN Nederland. De
gemeente Drechterland en de provincie Noord-Holland ondersteunen dit sportfestijn. Heeft u
vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met IRONMAN Nederland via
telefoonnummer 043 351 18 09. Tijdens het evenement is dit nummer ook als noodnummer in
gebruik voor inwoners en ondernemers die aan het parcours wonen.

Met vriendelijke groet,

Organisatie IRONMAN 70.3 Westfriesland