Hemmerbuurt op de schop

Zoals tijdens onze jaarvergadering door de gemeente Drechterland is toegelicht gaan zij aan de slag met de Hemmerbuurt. Om input vanuit de omgeving op te halen heeft de gemeente hiervoor een online vragenlijst opgesteld.
Aanwonenden en direct aanliggende bedrijven worden met een brief geïnformeerd en uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Overige betrokkenen worden geïnformeerd via het gemeentenieuws in de krant en sociale media.

De gemeente denkt dat de Hemmerbuurt ook van groot belang is voor ondernemers die niet aan de Hemmerbuurt gevestigd zijn. Ook van hen zouden zij graag input ontvangen. Bekijk hier de informatiebrief In de brief worden de plannen nog eens kort toegelicht en de link gegeven naar de site van de gemeente: www.drechterland.nl/hemmerbuurt. Daarop is ook de vragenlijst te vinden. Deze kan tot 1 april aanstaande worden ingevuld.