Aanmelden BCV ledenvergadering 2023

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 19 maart 2024 in ’t Kennet. De vergadering begint precies om 19:00 uur, maar u bent vanaf 17:00 uur welkom voor het (buffet)diner. We laten ons dit keer verrassen qua eten. Met andere woorden; eerst even gezellig met elkaar eten en dan vergaderen.

De agenda van deze avond vindt u onder aan de mail die u ontving. De notulen van de vorige vergadering en de extra ingelaste ledenvergadering kunt u  hier ook vinden. Zoals u kunt lezen is Mike de Groot aftredend en herkiesbaar als algemeen bestuurslid. Jos Dalmulder zal met jullie goedkeuren volgend jaar terugtreden als penningmeester.

Na afloop is er de mogelijkheid om samen nog een borrel te drinken, na 21.00 uur zijn de drankjes voor eigen rekening.

Aanmelden kan via onderstaand formulier

Aanmelden jaarvergadering 19 maart 2024

  • Let op, tijdens de ledenvergadering is het niet toegestaan een introducee mee te nemen.
MENU
X