Enquête: Van Bouwstenen naar omgevingsvisie.

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan samen een omgevingsvisie opstellen 

Enquête: Van Bouwstenen naar omgevingsvisie.

Van 1 – 30 juni zetten we in Stede Broec – Enkhuizen – Drechterland (SED) een enquête uit als eerste stap naar het opstellen van een gezamenlijke omgevingsvisie.

We gaan de informatie die in 2021 is opgehaald opfrissen en door met de thema’s die in ‘Bouwstenen voor de omgevingsvisie…’ zijn vastgelegd. 

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een omgevingsvisie opstellen. In een Omgevingsvisie leg je de toekomst van je gemeente vast: ambities en beleidsdoelen over wonen, water, energie, duurzaamheid, natuurgebied en bedrijventerreinen, bereikbaarheid, veiligheid, gezonde leefomgeving, sociale samenhang enzovoorts. Dit gaan we samendoen met inwoners, verenigingen en bedrijven in de SED-regio.  De drie SED-gemeenten gaan gezamenlijk aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. Er zijn veel landelijke opgaven die we beter samen op kunnen pakken, zoals duurzaamheid en energie. Maar ook andere uitdagingen zoals economie, bereikbaarheid en wonen kunnen we beter met elkaar bekijken. Wel met oog voor maatwerk waar dat nodig is. Dus… grijp uw kans en denk met ons mee. Het invullen kost ca. 10 minuten.

 

De nieuwe enquête en de ‘oude’ bouwstenen vindt u op: Vul de enquête in

Meer info: www.samen.drechterland.nl.

Denk mee over de toekomst van onze regio!