AVG-proof met PAVO Advice

Tijdens onze BOL van 20 april jongstleden gaf PAVO Advice een presentatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zal 25 mei aanstaande in werking treden. Alle bedrijven die persoonsgegevens beheren dienen zich aan deze nieuwe Europese wet te houden. In de presentatie heeft Cees van der Pouw van PAVO stilgestaan bij wat er zoal moet gebeuren om aan de regels te voldoen.

Tips van PAVO Advice

  • Zorg dat alle medewerkers bewust zijn van AVG en wat de impact en de gevolgen zijn
  • Breng in kaart met wie u een relatie onderhoudt
  • Leg vast wat u met deze relatie doet tav persoonsgegevens
  • Bewaar niet meer dan nodig is voor uw business

AVG is belangrijk in het kader van de bescherming van persoonlijke gegevens. Ook vóór de inwerkingtreding van de wet moesten bedrijven hier natuurlijk zorgvuldig mee omgaan. PAVO heeft zich verdiept in de AVG en kan helpen de risico’s voor uw bedrijf in kaart te brengen.

Pavo in het kort

PAVO Advice is gespecialiseerd in werving, selectie en detachering op het gebied van finance en IT.
Ook is het mogelijk om de expertise van PAVO in te huren doormiddel van interim management. Nieuw zijn de HR-activiteiten van PAVO. Het bedrijf kan kleinere bedrijven ontzorgen door de operationele HR-taken over te nemen.
Heeft u behoefte aan advies omtrent de AVG of een van de andere diensten van PAVO? Dan kunt u contact met hen opnemen.